www.poetrytadka.com

kash log samajh sakte rishtebnana

kash log samajh sakte rishtebnana
kash log samajh sakte rishtebnana asal kam nahi
asal kam rishto ko nibhana hai