www.poetrytadka.com

Kabhi kabhi nek kaam kar lena

Kabhi kabhi nek kaam kar lena badi baat nahi
neak kamo pe kayam rahna badi baat hai
Kabhi kabhi nek kaam kar lena