www.poetrytadka.com

Kabhi itna naa mushkurana ki nzar lag jaye

Kabhi itna naa mushkurana ki nzar lag jaye zmane ki
har aankhe meri tarah mohabbat ki nahi hoti
kabhi itna naa mushkurana ki nzar lag jaye