www.poetrytadka.com

Jud huae bhoot log tum aur ek

Jud huae bhoot log tum aur ek aur sahi
ab iyni baat ke liae kya zindagi bekar kre
jud huae bhoot log tum aur ek