www.poetrytadka.com

hum waqt aur halat ke sath

hum waqt aur halat ke sath
hum waqt aur halat ke sath shok badalte hai dost nahi