www.poetrytadka.com

Hum waqt aur halat ke sath

Hum waqt aur halat ke sath shok badalte hai dost nahi
hum waqt aur halat ke sath