www.poetrytadka.com

Hota nahi hai tujhpe kisi bbat ka asar

Hota nahi hai tujhpe kisi bbat ka asar
lagta hai tere roop me patthar mila mujhe
Hota nahi hai tujhpe kisi bbat ka asar