www.poetrytadka.com

ghamand jis insan ke indar hota

ghamand jis insan ke indar hota
ghamand jis insan ke indar hota hai
uska akal bahar ho jata hai