www.poetrytadka.com

George Bernard quote in hindi

Jab koi aadmi kahta hai ki paisa kuch bhi kar sakta hai, to saaf ho jata hai ki, uske pas bilkul paise nahin hain.
George Bernard quote in hindi