www.poetrytadka.com

doob ke jana humne

ishq ke nase me doob ke jana humne
dard tanha nahi hoti dard me tanhai hoti hai

dard doob ke jana humne