www.poetrytadka.com

Doob ke jana humne

Ishq ke nase me doob ke jana humne
dard tanha nahi hoti dard me tanhai hoti hai
Doob ke jana humne