www.poetrytadka.com

do din ki zindagi hai ise do usulo se ziyo

do din ki zindagi hai ise do usulo se ziyo
do din ki zindagi hai ise do usulo se ziyo
raho to phulo ki tarah aur bikhro to khushboo ki tarah