www.poetrytadka.com

dil me rah ke dil ko todte ho

dil me rah ke dil ko todte ho
dil me rah ke dil ko todte ho
rho ge kha apne liye ghar dekho