www.poetrytadka.com

Chupa raha hai wo kis taraha apane gam ko

Chupa raha hai wo kis taraha apane gam ko
jo hans raha hai musalsal wo sakhs jhuta hai
chupa raha hai wo kis taraha apane gam ko