www.poetrytadka.com

Chehra bta rha hai ki mra hai bhookh se

Chehra bta rha hai ki mra hai bhookh se
docktar bta rha hai kuch khane se mar gya
chehra bta rha hai ki mra hai bhookh se