www.poetrytadka.com

Bure waqt me hi sab ke sab asli rang dikhate

Bure waqt me hi sab ke sab asli rang dikhate hai
din ke ujalo me to pani bhi chandi lagta hai
bure waqt me hi sab ke sab asli rang dikhate