www.poetrytadka.com

Billi ka baap bhi nahi chal sakta

Tichar:100 chuhe khakar billi....... chali
ladka: 100 chuha kha kar billi dhere dhere chali
tichar:mzak karta hai
ladka: wo to mai aap ka dil rakhne ke liae bola 100 chuha khakar billi kya billi ka baap bhi nahi chal sakta
Billi ka baap bhi nahi chal sakta