www.poetrytadka.com

bewfaao ke duniya me

bewfaao ke duniya me
bewfaao ke duniya me do swal mera bhi
kaise ziya jaae kaise rha jaae