www.poetrytadka.com

beti baap ki dukh

beti  baap ki dukh
बेटे baap ki zamin batte hai aur बेतिया hamesha baap ki dukh batti hai