www.poetrytadka.com

Beti baap ki dukh

बेटे baap ki zamin batte hai aur बेतिया hamesha baap ki dukh batti hai
beti baap ki dukh