www.poetrytadka.com

Bas khatn kar ishq ki bazi galib

Bas khatn kar ishq ki bazi galib
mukaddar ke hare kabhi jita nahi karte
bas khatn kar ishq ki bazi galib