www.poetrytadka.com

Bas ke kandektar ke jaise ho gaye hai zindag

Bas ke kandektar ke jaise ho gaye hai zindagi
kahi jana bhi nahi hai aur safar bhi rouz ka hai
Bas ke kandektar ke jaise ho gaye hai zindag