www.poetrytadka.com

barbad kar diya dono ki ldai ne

barbad kar diya dono ki ldai ne
barbad kar diya dono ki ldai ne
naa ishq har manta hai naa dil shikast ka aadi hai