www.poetrytadka.com

bahari basti me tanha kar gaae

bahari basti me tanha kar gaae
bahari basti me tanha kar gaae ho
zindagi bhar ke gam de gae ho