www.poetrytadka.com

Bade khush nashib hai wo log jo mohabbat nahi krte

Naa shouk didar ka -na fikr judai ki
bade khudh nashib hai wo log jo mohabbat nahi krte
Bade khush nashib hai wo log jo mohabbat nahi krte