Poetry Tadka

Sister Bk Shivani

sab Ki Puja Ek Se Alag Alag Hai Reet

maszid Jaae Molvi Koyal Gaae Geet

Sab ki puja ek se

sab ki puja ek se

dusro Ki Nazro Me Accha Banne Se Accha Hai Khud Ki Nazro Me Accha Bane 

Dusro ki nazro me accha

dusro ki nazro me accha