www.poetrytadka.com

apni har khushi tum par war kar

Last Updated
apni har khushi tum par war kar
mai geet longa tum ko har kar
apni har khushi tum par war kar