www.poetrytadka.com

amiri ye nahi ki saman jyada ho

amiri ye nahi ki saman jyada ho
amiri ye nahi ki saman jyada ho
amiri ye hai ki dil mala mal ho