www.poetrytadka.com

Agar accha nahi karsakte ho to bura bhi mat

Agar accha nahi karsakte ho to bura bhi mat karo
agar accha nahi karsakte ho to bura bhi mat