www.poetrytadka.com

agar accha nahi karsakte ho to bura bhi mat

agar accha nahi karsakte ho to bura bhi mat
agar accha nahi karsakte ho to bura bhi mat karo