www.poetrytadka.com

Aatmavishwas ke bina kisi kaam me

Aatmavishwas ke bina kisi kaam me sfal hone ki kalpna karne apne aap ko dhokha dene ke brabar hai
aatmavishwas ke bina kisi kaam me