www.poetrytadka.com

Aaj to maa ne bhi saaf bol dia - Hindi Joke

Aaj to maa ne bhi saaf bol dia - Hindi Joke
Aaj to maa ne bhi saaf kar bol dia beta, wife aisi lana jo facebook na use karti ho. Ghar me aur kuch kam bhi hote hain.