www.poetrytadka.com

12 pas karne ke bad ladki ptaaenge

Chor diya wo kam jinka glatn tha inzam
ab kuch din neik kamo me bita aenge
aur 12 pas karne ke bad ladki ptaaenge
12 pas karne ke bad ladki ptaaenge