www.poetrytadka.com

zamana kharab hai

zamana kharab hai
apne galti ko chupa kar log kahte hai zamana kharab hai