www.poetrytadka.com

Ye wo rog hai jiskidwa nahi koi

Mohabbat ki smundar ki intha nahi koi
ye wo rog hai jiskidwa nahi koi
ye wo rog hai jiskidwa nahi koi