www.poetrytadka.com

Yah bhi ek satya hai agar zindagi itni

Yah bhi ek satya hai agar zindagi itni aacchi hoti hai to hum es duniya me rote rote huae naa aate
Yah bhi ek satya hai agar zindagi itni