www.poetrytadka.com

Ya khuda hame is duniya se tab uthana

Ya khuda hame is duniya se tab uthana
jab hmare maa bap aur tu hum se razi ho jaae
Ya khuda hame is duniya se tab uthana