www.poetrytadka.com

Wo dusro ke hath lag jate hai

Last Updated
Jis ko apne chor dete hai
wo dusro ke hath lag jate hai
wo dusro ke hath lag jate hai