www.poetrytadka.com

Waqt badal jata hai

waqt badal jata hai