www.poetrytadka.com

Wakt bhi sikhata hai tichar bhi

Wakt bhi sikhata hai tichar bhi pr dono me fark hai
tichar sikha ke imtihan leta hai waqt imtihan lekr sikhata hai
Wakt bhi sikhata hai tichar bhi