www.poetrytadka.com

Usne kaha Pyar ek dard

Usne kaha Pyar ek dard hai
Humne kaha dard qabul hai
Usne kaha dard ke saath ji na paoge
Humne kaha teri Pyar ke saath marna qabul hai