www.poetrytadka.com

Use barbar bolna kya

Koye hl na koye jwab ye swal kaisa
jise bhulne ki aadat hai use barbar bolna kya
use barbar bolna kya