www.poetrytadka.com

unki mushkilo ko aasan farma

unki mushkilo ko aasan farma
ya khuda jo log presan hai aur teri madad ke tlabgar hai
unki mushkilo ko aasan farma aamin