www.poetrytadka.com

tujhe bhulne ke liye ek pal

tujhe bhulne ke liye ek pal
tujhe bhulne ke liye ek pal chahiye
wo pal jise log mout kahte hai