www.poetrytadka.com

tujhe ao bekhabar kya khabar

tujhe ao bekhabar kya khabar
tujhe ao bekhabar kya khabar hai
kha hoo mai kha meri nazar hai
akela kis tarah sfar tay kr skunga
bhut lamba zwani k safar hai