www.poetrytadka.com

Tu jahan basti hai

Dil me sabko aane deta hun... par shaq na kar, Tu jahan basti hai wahan kisi ko jane nahin deta.

Tu jahan basti hai