www.poetrytadka.com

tu ek bar bhi hum se mila nahi warna

tu ek bar bhi hum se mila nahi warna
tu ek bar bhi hum se mila nahi warna
hum tere dil ko bhi tere khilaf kar dete