www.poetrytadka.com

Thokar lagi us patthar se jise apna samajhte the

Kadam yuhi dagmga gaae sabhalna hum bhi jante the
thokar lagi us patthar se jise apna samajhte the
Thokar lagi us patthar se jise apna samajhte the
सबसे बेस्ट शायरी Click Here