www.poetrytadka.com

Tera sath hai to mujhe kya kami hai

Tera sath hai to mujhe kya kami hai
aadhero me bhi mil rahi roshni hai
Tera sath hai to mujhe kya kami hai