www.poetrytadka.com

Taqdeer Ne Ye kahakar

Taqdeer ne ye kahkar badi tasalli di hai mujhey, Ki we log mere qabil nahin the jinhen maine door kiya.

Taqdeer Ne Ye kahakar