www.poetrytadka.com

Suraj ko aank bhar ke koi dekha nahi krta

Mana ki maine gour se dekha na tha tumhe
suraj ko aank bhar ke koi dekha nahi krta
suraj ko aank bhar ke koi dekha nahi krta