www.poetrytadka.com

Sun kar tmam raat meri dastan gam

Sun kr tmam raat meri dastan gam
wo mushkura ke bole bhut bolte ho tum
sun kar tmam raat meri dastan gam