www.poetrytadka.com

Socha bhi nahi thaa

Socha bhi nahi thaa
Auron se to umeed ka rishta bhi nahi tha, Tum etnay badal jaoge, socha bhi nahi thaa...