www.poetrytadka.com

Socha bhi nahi thaa

Auron se to umeed ka rishta bhi nahi tha, Tum etnay badal jaoge, socha bhi nahi thaa...
Socha bhi nahi thaa