www.poetrytadka.com

Shayari ki dayri

Shayari ki dayri Shayari ki dayri se poetrytadka par peshe khidmat hai : Aankhen khuda ne de haito dekhengey hus yaar..